Hệ thống thư viện Sách điện tử

THPT Hoàng Cầu

99+
  • Giới thiệu Sách giấy

    Tập trung vào cách tiếp cận chủ động nhằm hỗ trợ giới trẻ tự quản lý hành trình phát triển nghề nghiệp của bản thân. Nhóm tác giả đề xuất một chương trình hành động trong các tổ chức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, kỹ năng và trải nghiệm để học sinh/sinh viên có thể ra quyết định nghề nghiệp sáng suốt và tự mình thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển sự nghiệp trọn đời.

    Mở rộng

    Đang tải...
    • Không có bình luận, hãy để lại bình luận
Sách giấy tương tự

Thư viện Sách điện tử trường THPT Hoàng Cầu

Copyright © 2021 QuangIch. All Rights Rerverved
Đang nghe bạn nói...