Hệ thống thư viện Sách điện tử

THPT Hoàng Cầu

99+
  • Giới thiệu Sách giấy

    Công cuộc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đòi hỏi Giáo dục phổ thông phải có "chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực.

    Mở rộng

    Đang tải...
    • Không có bình luận, hãy để lại bình luận
Sách giấy tương tự

Thư viện Sách điện tử trường THPT Hoàng Cầu

Copyright © 2021 QuangIch. All Rights Rerverved
Đang nghe bạn nói...