• CHỌN THƯ MỤC
 • Tất cả
 • Toán
 • Hóa học
 • Địa lý
 • Vật Lý
 • Lịch sử
 • Văn học
 • Sinh - Công nghệ
 • Ngoại Ngữ
 • Giải trí (Báo,Tạp chí, Truyện, Thơ....)
 • Tài liệu phục vụ giảng dạy của Giáo viên
 • Giáo dục đạo đức
 • Tủ sách Pháp luật
 • Sáng kiến kinh nghiệm
 • Giáo án
 • Giáo dục công dân
 • Tin học
 • Thể dục
 • Giáo dục quốc phòng
 • Tủ sách tra cứu
 • Văn bản cấp trên (Công đoàn, Đoàn TN...)
 • Ôn luyện thi THPT Quốc gia
 • Phòng chống tai nạn thương tích
 • Tủ sách 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
 • Tủ sách Hướng nghiệp
 • Cuộc thi giới thiệu sách năm học 2020-2021
 • Tủ sách tuổi mới lớn
 • Tủ sách Quốc tế
 • TÀI LIỆU QUAN TÂM
  Không gục ngã (TVN-413)
  Nguồn: Nguyễn Bích Lan
  Lần xem: 128
  SÁCH ĐIỆN TỬ
  • phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập lớp 11 ( tập 2 )
  • Tác giả: Phạm Thị Thu Hương
  • Nguồn: Tham khảo
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  • Năm xuất bản:
  • Lần xem: 211
  • Đăng nhập để tải về
  Các phiếu học tập giúp học sinh trực tiếp làm việc với văn bản, với thế giới của câu chữ, con người và đời sống được khám phá, tổ chức theo phương thức nghệ thuật riêng của mỗi tác giả. Hành trình thú vị, tự thử thách bản thân của hoạt động đọc văn được bắt đầu từ việc huy động những gì gần gũi, quen thuộc, có ý nghĩa mà học sinh đã trải nghiệm để bước vào cánh cửa văn chương; đọc lướt tác phẩm để định hướng ban đầu; đọc sâu vào từng khía cạnh của văn bản để hình dung, tưởng tượng, nhập thân vào thế giới nghệ thuật, trải nghiệm những chiều kích khác vô cùng phong phú của đời sống.
  SÁCH LIÊN QUAN
  Không gục ngã (TVN-413)
  Nguồn: Nguyễn Bích Lan
  Lần xem: 128
  Dạy học tích hợp Phát triển năng lực học ...
  Nguồn: TRƯỜNG DHD SƯ PHẠM HN
  Lần xem: 117
  Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn ...
  Nguồn: Phạm Thị Thu Hương, Trịnh Thị Màu, Trịnh Thị Lan, Trịnh Thị Bích Thủy
  Lần xem: 243
   1 - 2 - 3