• CHỌN THƯ MỤC
 • Tất cả
 • Sách
 • Báo
 • Tranh ảnh
 • Băng đĩa
 • Bản đồ
 • Ấn phẩm khác
 • TÀI LIỆU QUAN TÂM
  Không gục ngã (TVN-413)
  Nguồn: Nguyễn Bích Lan
  Lần xem: 150
  SÁCH GIẤY
  • NGUYỄN KIM THẢN
  • Lời ăn tiếng nói của người Hà Nội (TLS-220)/ NGUYỄN KIM THẢN._ H.: Hà Nội, 2019._ 151tr.; 21
  • Tóm tắt tài liệu: Đã có rất nhiều công trình viết về mảnh đất, con người Thăng Long - Hà Nội với nhiều phương diện và từ những cách tiếp cận khác nhau. Từ góc độ của một nhà nghiên cứu ngôn ngữ, tác giả Nguyễn Kim Thản đã vận dụng những lý thuyết, cơ sở lý luận ngôn ngữ học để tìm hiểu về “lời ăn tiếng nói” hay nói cách khác là cách sử dụng lời nói - hình thức giao tiếp của người Hà Nội.
  • Đăng nhập để mượn
  • Hiện có: 2 (cuốn) sẵn sàng mượn
   STK-007954,STK-008044
  39
  SÁCH GIẤY LIÊN QUAN